Parašykite mums
Parašykite mums

Rita Stankevičiūtė – Kazakevičienė

Lietuvos Spaudos Fotografų Klubas ir A galerija

kviečia

              Rita Stankevičiūtė – Kazakevičienė 

fotografijų paroda  AQUEOUS

 Balandžio 19 –  birželio 11 d.

Parodos atidarymas – balandžio 19 d. 17 val.

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS

(Laisvės a. 5, Panevėžys )

Lina Kaciusyte

Anotacija

 

Lietuvos spaudos fotografų klubas

 

Rita Stankevičiūtė–Kazakevičienė

AQUEOUS

 

Šio išskirtinio projekto tikslas – unikali žinomų Lietuvos plaukimo čempionų povandeninių fotografi paroda. Lietuvai atstovaujantys plaukikai puikiai pasirodo olimpiadų, čempionatų, kitų tarptautinių varžybų metu, todėl kasdienis visuomenės susidomėjimas plaukimo sportu ir jo atstovais nuolatos didėja. Fotografi     atskleidžia- mas žmogaus ir vandens santykis, jos turi išliekamąją vertę: per vaizdus rodoma mūsų krašto plaukimo sporto dabartis, įamžinami kelių kartų Lietuvos plaukikai. Parodos globėjas – Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

 

Plaukikų portretai, sukurti po vandeniu, – naujas šalies fotografi žvilgsnis į žmogų ir jo gyvenimo aistrą – van- denį. Apžvelgiant Lietuvos fotografi  istoriją pastebima, kad povandeninės fotografi   meistrų Lietuvoje nėra daug. Parodoje eksponuojamos fotografi turi meninę ir išliekamąją vertę. Šios unikalios portretinės plaukikų fotografi     visuomenei perteikia plaukikų santykį su jų siekiais, kasdienybe bei filosofi   kitu, netikėtu, rakursu

– pirmuoju susiliejimu su vandeniu. Tai netradicinės, daug darbo, kruopštumo bei meilės fotografi ir fotografuo- jamiems plaukikams reikalaujančios fotografi      Fotografė R. Stankevičiūtė-Kazakevičienė savo fotografi

ne sykį atskleidė įamžintų žmonių emocijas ir vidinio pasaulio spalvas. Siekdama įgyvendinti projektą fotografė baigė povandeninio nardymo kursus, gavo nardytojo licenciją, kuri būtina norint sukurti povandeninius plaukikų portretus. Fotografi parodai parengtos naudojant šiuolaikinę technologiją, kuri suteikia joms gyvumo jausmą ir perteikia povandeninio vaizdo emociją.

 

Apie parodą AQUEOUS jos kuratorė Aušra Lukošiūnienė sako: „Vandens šviesa arba vandeninis darinys, jungiantis kūną, judesį, šviesą ir vandenį. Figūratyvinis, grafi     išreikštas vaizdas.

Vandens motyvas kaip formos laidininkas autorės darbuose buvo ilgai ieškota forma. Tai grafi  raiška sieki- ant transformuoti du objektus – žmogų ir šviesą. Ritos darbai panardina mus į pasaulį, kuris yra efemeriškas, tarsi atskilęs nuo realybės. Tačiau vanduo sukuria antrinės realybės jausmą. Tai jausminis kalbos dialektas, kuris neturi žodžių. Objektai tarsi susiformuoja į naują ritmą, kompoziciją. Darbuose suskamba ir žmogaus kaip vandens pas- aulio dalies pasirinkimas. Plaukikai – žmonės, kurie daugiausia laiko praleidžia vandenyje. Fotografi jie tampa visumos dalimi.

Autorė yra ilgai dirbusi žurnalistinės fotografi srityje, todėl naratyvas darbuose yra gana ryškus, tačiau savitas, dažnai netikėtas. Kitas pasaulis, kai neri į vandenį, dažnai leidžia pasijusti dalimi pasaulio, tik visai kitokio. Formos išsilieja lyg akvarelė, kinta spalva, vienišumo jausmas dingsta. Atsiranda kita realybė. Jaunos menininkės darbai yra kruopštaus ir ilgalaikio darbo rezultatas. Tarsi visiškai suprantama, kad per naują vandens formą, indi- vidą ir šviesą galima sukurti įdomų pasakojimą, bet nedaugelis fotografų naudoja povandeninį fotografavimą siek- dami meninės raiškos. AQUEOUS – tai kitas pasaulis, kuris panardina mus į būvį, nesamąjį laiką, šviesos formą.“

 

Apie autorę

Rita Stankevičiūtė-Kazakevičienė gimė 1984 m. Marijampolėje. Vaikystės vasaros prabėgo Netičkampio kaime. Parodos autorei fotografi   yra gyvenimas, oras ir savirealizacija.

2003 m. baigusi Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus statybos ir dizaino kolegiją studijuoti fototechnologijos, fotožurnalistikos specialybės. 2006 m. po studijų baigimo pradėjo dirbti dienraščiuose ir žurnaluose kaip fotografė. Nuo 2007 m. tapo Žurnalistų sąjungos ir Spaudos fotografų klubo nare.

2009 m. – pirma personalinė paroda V.Y.R.A.Y. / 2011 m. – personalinė paroda ESU TOKS, KOKS ESU.

2014 m. – Londone išleistame „Save Zine Vol. 4“ meniniame leidinyje publikuoti fotografi     kūriniai. / 2015 m.

– Lietuvos spaudos fotografi konkurso „Portreto“ kategorijos nugalėtoja. / 2016 m. – įstojo į Vilniaus dailės akademijos magistro studijas.

Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programa.